Devetnica Duhu Svetom – 8. dan

Budimo svjesni da molimo zajedno sa cijelom Crkvom koja se priprema za proslavu silaska Duha Svetoga te da i nama Bog po Svetom Duhu želi oživjeti darove koje nam je dao po svetim sakramentima. Molimo Duha Svetoga da obnovi cijelu Crkvu i da naš narod bude kršten Duhom Svetim.


MOLITVA DANA

Osmi dan

Ljubav je vez koji spaja!

Kao što je Duh Sveti. koji je ljubav nestvorena,  vez nerazrješivi, koji spaja Oca sa Riječju vječnom, tako je On taj koji sjedinjuje dušu s Bogom.

Sv. Augustin je rekao da je ljubav krepost, koja nas veže s Bogom. Zato je pun radosti sv. Lovrinac Justinijanski zavapio: „Tvoj vez, o ljubavi, ima toliku snagu, da je mogao svezati Boga i spojiti Ga s našim dušama!”

O, ljubavi, koliko je velik tvoj vez kojim se Bog mogao svezati? Vezovi svjetovni, vezovi su smrtni, ali vezovi Božji, vezovi su života i spasa. Tako je, jer vezovi Božji, pomoću ljubavi, spajaju nas s Bogom, koji je pravi i jedini naš život.

Prije dolaska Isusa Krista, ljudi su bježali pred Bogom, jer priljubljeni uz zemlju ustručavali su se sjediniti sa svojim Stvoriteljem. No, Gospodin ih je tim vezovima ljubavi pritezao k sebi. Ti vezovi su dobročinstva, svjetlo, pozivi k ljubavi Njegovoj, obećanja Neba a iznad svega je bio dar koji nam je dao Isus Krist Žrtvom na križu i Presvetim Oltarskim Sakramentom i darom Duha Svetoga. Zato je prorok zavapio: „Skini okov sa svoga vrata izgnana kćeri sionska.“ (Iz 52.2)

O, dušo, ti si stvorena za Nebo, razriješi se vezova zemaljskih i spoji se vezom svete ljubavi sa Bogom. Imajmo ljubav jer ona je vez savršenosti. Ljubav je vez, koji u sebi spaja sve kreposti i čini dušu savršenom. Sv. Augustin je rekao: „Ljubi i čini što hoćeš! Ljubi Boga i čini što hoćeš. jer tko ljubi Boga, nastoji izbjeći sve što se ne mili Ljubljenomu, i gleda da mu u svemu udovolji.“

Dragi moj Isuse, previše si me obvezao, da Te ljubim, previše Te je stajalo, dok si sebi pribavio ljubav moju, previše bi bio nezahvalan, kada bih Te malo ljubio ili kada bih dijelio srce svoje između stvorova i Tebe, nakon što si mi dao Krv i život. Ja se želim odreći svega i sva svoja osjetila staviti u Tebe. Ali, ja sam preslab da izvršim tu svoju želju; Ti, koji mi je daješ, daj mi jakost da je i izvršim. Rani, ljubljeni moj Isuse, slatkom strelicom svoje ljubavi moje nevoljno srce, da iznemognem od želje za tobom, da uvijek samo Tebe tražim, da za tobom jedinim čeznem i Tebe uvijek nađem. Isuse moj, Tebe jedinoga hoću i ništa više. Daj da to ponavljam cijeloga života, a posebno na smrtnom času: samo Tebe hoću, i ništa više! O, Marijo, Majko moja, izmoli mi da od sada ništa drugo ne želim, osim Boga! Amen.


LITANIJE DUHU SVETOM

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, /smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, / smiluj nam se!

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, / smiluj nam se!

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!

Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, /oslobodi nas, Gospodine!

Od svakog grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grješne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku nad apostole,

Na veliki dan suda Božjega, / oslobodi nas, Gospodine!

Mi grešnici, / Tebe molimo, usliši nas!

Da po Tebi sveto živimo,

Da vazda budemo Tvoj sveti hram,

Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,

Da po Tebi Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zabluda i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću, / Tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se: Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo! Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našem! Amen.


MOLITVA ZA IZLJEV DUHA SVETOGA

Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me.

Gospodine Isuse, vjerujem da si mi po sakramentu krštenja, potvrde i euharistije već udijelio svoga Duha u punini kao darove. Nekad nisam bio svjestan da boraviš u meni. Sada sam svjestan tvoje prisutnosti i tvoje ljubavi. Isuse, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Prihvaćam te, Gospodine Isuse, u svom srcu i u svom životu. Želim da budeš moj apsolutni Gospodar. Od sada moj život potpuno pripada tebi. Predajem ti se kao svoje Gospodinu i Spasitelju. Svjesno i slobodno prihvaćam sakramente koje sam primio u mladosti možda s nedovoljno volje, vjere i znanja o njihovoj snazi. Molim te da sada obnoviš u meni snagu svih primljenih svetih sakramenata. Oslobodi i otpusti u meni svoga Duha u punini. Udijeli mi novo izlijevanje Duha u dušu. Molim te da u potpunosti oživiš svoga Duha u meni. Krsti me u Duhu i vatri svoje ljubavi! Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me. To te molim po zagovoru majke Marije, zaručnice Duha Svetoga.