Devetnica Duhu Svetom – 5. dan

Budimo svjesni da molimo zajedno sa cijelom Crkvom koja se priprema za proslavu silaska Duha Svetoga te da i nama Bog po Svetom Duhu želi oživjeti darove koje nam je dao po svetim sakramentima. Molimo Duha Svetoga da obnovi cijelu Crkvu i da naš narod bude kršten Duhom Svetim.


MOLITVA DANA

Peti dan

Ljubav je mirovanje koje okrepljuje!

Ljubav se naziva „umornima odmore“ i „žalosnima utjeha”! Ljubav je mirovanje koje okrepljuje, jer glavni zadatak ljubavi je sjediniti volju ljubitelja sa voljom Ljubljenoga. Duši, koja ljubi Boga, u svakoj kušnji koju podnosi, u svakoj boli koju trpi, u svakom gubitku sto joj se dogodi, dovoljno je protumačiti, kako je to volja Ljubljenoga. Samo u riječi: „ I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.” (Fil 4, 7)

Sv. Marija Magdalena Pacijska kada bi samo čula riječ „volja Božja”, osjetila je da se napunja radošću. U ovom životu svatko treba nositi svoj križ. Sv. Terezija je rekla, da j e križ težak samo za onoga koji ga vuče, a ne za onoga koji ga zagrli. Tako Gospodin zna dobro raniti i izliječiti: “On ranjava, ali i ranu povija, udara, i svojom zacjeljuje rukom.” (Job 5,18)

Svojom slatkom pomašću, Duh Sveti čini slatkima sve naše rane i muke. Da, Gospodine, jer se tebi tako svidjelo. U svim nezgodama, koje nam se dogode, moramo govoriti: „Neka bude tako, Gospodine, jer se tako tebi svidjelo!“ A kad nas uhvati strah pred vremenitim zlom koje nam se može dogoditi, recimo: „Učini Ti, moj Bože, što god želiš; sve već sada prihvaćam.“ I zato je vrlo dobro, kako je sv. Terezija činila, da se preko dana često prikažemo Bogu.

Ah, moj Bože, koliko sam se puta, da učinim svoju volju, suprotstavio tvojoj Volji i prezreo je? Kajem se zbog toga više nego zbog ičega drugoga Gospodine, od sada ću Te ljubiti svim srcem svojim. Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša! Reci mi što želiš od mene i j a ću sve učiniti. Tvoja volja bit će uvijek jedina moja želja, jedina moja ljubav. O, Duše Sveti, pomozi mojoj slabosti! Ti si sama dobrota. Kako mogu ljubiti išta drugo osim tebe? Svojom nježnom ljubavi, prigrli k sebi sve moje osjećaje. Ostavljam sve, kako bih se samo tebi predao. Primi me i pomaži me. O, Majko moja, Marijo, u Tebe se uzdam. Amen


LITANIJE DUHU SVETOM

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, /smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, / smiluj nam se!

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, / smiluj nam se!

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!

Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, /oslobodi nas, Gospodine!

Od svakog grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grješne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku nad apostole,

Na veliki dan suda Božjega, / oslobodi nas, Gospodine!

Mi grešnici, / Tebe molimo, usliši nas!

Da po Tebi sveto živimo,

Da vazda budemo Tvoj sveti hram,

Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,

Da po Tebi Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zabluda i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću, / Tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se: Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo! Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našem! Amen.


MOLITVA ZA IZLJEV DUHA SVETOGA

Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me.

Gospodine Isuse, vjerujem da si mi po sakramentu krštenja, potvrde i euharistije već udijelio svoga Duha u punini kao darove. Nekad nisam bio svjestan da boraviš u meni. Sada sam svjestan tvoje prisutnosti i tvoje ljubavi. Isuse, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Prihvaćam te, Gospodine Isuse, u svom srcu i u svom životu. Želim da budeš moj apsolutni Gospodar. Od sada moj život potpuno pripada tebi. Predajem ti se kao svoje Gospodinu i Spasitelju. Svjesno i slobodno prihvaćam sakramente koje sam primio u mladosti možda s nedovoljno volje, vjere i znanja o njihovoj snazi. Molim te da sada obnoviš u meni snagu svih primljenih svetih sakramenata. Oslobodi i otpusti u meni svoga Duha u punini. Udijeli mi novo izlijevanje Duha u dušu. Molim te da u potpunosti oživiš svoga Duha u meni. Krsti me u Duhu i vatri svoje ljubavi! Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me. To te molim po zagovoru majke Marije, zaručnice Duha Svetoga.