Devetnica Duhu Svetom – 1. dan

Budimo svjesni da molimo zajedno sa cijelom Crkvom koja se priprema za proslavu silaska Duha Svetoga te da i nama Bog po Svetom Duhu želi oživjeti darove koje nam je dao po svetim sakramentima. Molimo Duha Svetoga da obnovi cijelu Crkvu i da naš narod bude kršten Duhom Svetim.

HIMAN DUHU SVETOMU

O, dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti, u grudi štono stvori ih!

Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam, i pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ, Ti prste desne Očeve
Od Vječnog Oca obećan, Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju
U nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka!

Dušmana od nas otjeraj i postojan mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas, Da svakog zla se klonimo!

Daj Oca da upoznamo i Krista, Sina Njegova
I u Te, Duha Njihova da vjerujemo sveudilj!

Sva slava Ocu Vječnomu i uskrslomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim nek’ bude sad i uvijeke! Amen.

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete. Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen. Privuci moje srce da zavoli samo ono što je sveto. Zaštiti me, Duše Sveti da mogu uvijek biti svet. Amen


MOLITVA DANA

Prvi dan

Duše Sveti, Gospodine i životvorče, molim za tvoju svetu prisutnost u mom životu. Pomozi mi u molitvi ove devetnice, kojom se pripremam za slavlje tvog silaska među apostole. Na isti način, ti se želiš snažno nastaniti u mom životu i obnoviti milosti koje su mi udijeljene po krštenju.

Molim te, Gospodine, za ustrajnost u molitvi i otvorenost tvojim darovima, koji neka budu na slavu Bogu, na služenje Njegovoj Svetoj Crkvi i kao pomoć širenju Božjeg kraljevstva na ovom svijetu.

Ispuni me, Duše Sveti, milostima i darovima koji su mi potrebni  da ostvarim svoj život u punini Božjeg milosrđa.

Duše Sveti, obnovi me u radosti i slobodi djeteta Božjeg, te mi podari istinsko spoznanje Božje ljubavi. Amen


KRUNICA DUHU SVETOM (BL. ELENA GUERRA)

Krunica Duhu Svetom sadrži 7 zaziva koji se ponavljaju 7 puta. Na početku zazivamo svaki pojedinačni dar Duha Svetog, nakon čega sedam puta molimo Oca da pošalje Duha Svetog u Isusovo ime. Završavamo zazivom Presvetoj Djevici Mariji.

Uz znak križa:

Bože u pomoć mi priteci. 
Gospodine pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Slijede sedam otajstava koja prizivaju sedam darova Duha Svetoga.

1. Dođi, o Duše Mudrosti, odvoji nas od svjetovnih stvari i ispuni ljubavlju i željom za nebeskim stvarima.

 • Oče Sveti, u ime Isusovo – Pošalji svoga Duha da obnovi svijet. (7x)
 • O, Marijo, koja si sudjelovanjem Duha Svetoga začela Spasitelja, moli za nas.

2. Dođi, o Duše Razuma, rasvijetli naš um svjetlošću vječne istine i obogati ga svetim mislima.

 • Oče Sveti, u ime Isusovo – Pošalji svoga Duha da obnovi svijet. (7x)
 • O, Marijo, koja si sudjelovanjem Duha Svetoga začela Spasitelja, moli za nas.

3. Dođi, o Duše Savjeta i učini nas poslušnima tvojim nadahnućima i vodi nas putem zdravlja.

 • Oče Sveti, u ime Isusovo – Pošalji svoga Duha da obnovi svijet. (7x)
 • O, Marijo, koja si sudjelovanjem Duha Svetoga začela Spasitelja, moli za nas.

4. Dođi, o Duše Jakosti i daj nam snagu, postojanost i pobjedu u borbama protiv naših duhovnih neprijatelja.

 • Oče Sveti, u ime Isusovo – Pošalji svoga Duha da obnovi svijet. (7x)
 • O, Marijo, koja si sudjelovanjem Duha Svetoga začela Spasitelja, moli za nas.

5. Dođi, o Duše Znanja, budi Učitelj naših duša i pomozi nam da vršimo tvoje pouke.

 • Oče Sveti, u ime Isusovo – Pošalji svoga Duha da obnovi svijet. (7x)
 • O, Marijo, koja si sudjelovanjem Duha Svetoga začela Spasitelja, moli za nas.

6. Dođi, o Duše Pobožnosti, dođi i boravi u našem srcu da zaposjedneš i posvetiš sve njegove osjećaje.

 • Oče Sveti, u ime Isusovo – Pošalji svoga Duha da obnovi svijet. (7x)
 • O, Marijo, koja si sudjelovanjem Duha Svetoga začela Spasitelja, moli za nas.

7. Dođi, o Duše Straha Božjega, vladaj našom voljom i učini da budemo spremni radije trpjeti svako zlo nego griješiti.

 • Oče Sveti, u ime Isusovo – Pošalji svoga Duha da obnovi svijet. (7x)
 • O, Marijo, koja si sudjelovanjem Duha Svetoga začela Spasitelja, moli za nas.

Pomolimo se: Neka dođe tvoj Duh Gospodine i oblikuje nas iznutra svojim darovima: neka stvori u nama novo srce da se možemo svidjeti tebi i neka nas uskladi s tvojom voljom. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


LITANIJE DUHU SVETOM

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože, /smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina, / smiluj nam se!

Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,

Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,

Duše Sveti, naš božanski Učitelju,

Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,

Duše Sveti, koji stanuješ u nama,

Duše mudrosti i razuma,

Duše savjeta i jakosti,

Duše znanja i pobožnosti,

Duše straha Božjega,

Duše milosti i milosrđa,

Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,

Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,

Duše poniznosti i čistoće,

Duše dobrote i duhovne miline,

Duše svih milosti,

Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,

Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,

Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,

Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,

Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,

Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,

Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole, / smiluj nam se!

Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!

Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!

Od svakog zla, /oslobodi nas, Gospodine!

Od svakog grijeha,

Od napasti i đavolskih zasjeda,

Od preuzetnosti i zdvojnosti,

Od poricanja objavljenih istina,

Od grješne okorjelosti i bezbožnosti,

Od svake ljage duše i tijela,

Od duha bludnosti,

Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,

Po divnom djelovanju Tvoje milosti,

Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,

Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,

Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu,

Po Tvom silasku nad apostole,

Na veliki dan suda Božjega, / oslobodi nas, Gospodine!

Mi grešnici, / Tebe molimo, usliši nas!

Da po Tebi sveto živimo,

Da vazda budemo Tvoj sveti hram,

Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,

Da po Tebi Bogu živimo,

Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,

Da bježimo od zabluda i grijeha,

Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,

Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,

Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću, / Tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se: Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjesi vazda radujemo! Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našem! Amen.


MOLITVA ZA IZLJEV DUHA SVETOGA

Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me.

Gospodine Isuse, vjerujem da si mi po sakramentu krštenja, potvrde i euharistije već udijelio svoga Duha u punini kao darove. Nekad nisam bio svjestan da boraviš u meni. Sada sam svjestan tvoje prisutnosti i tvoje ljubavi. Isuse, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Prihvaćam te, Gospodine Isuse, u svom srcu i u svom životu. Želim da budeš moj apsolutni Gospodar. Od sada moj život potpuno pripada tebi. Predajem ti se kao svoje Gospodinu i Spasitelju. Svjesno i slobodno prihvaćam sakramente koje sam primio u mladosti možda s nedovoljno volje, vjere i znanja o njihovoj snazi. Molim te da sada obnoviš u meni snagu svih primljenih svetih sakramenata. Oslobodi i otpusti u meni svoga Duha u punini. Udijeli mi novo izlijevanje Duha u dušu. Molim te da u potpunosti oživiš svoga Duha u meni. Krsti me u Duhu i vatri svoje ljubavi! Duše Sveti, pokreni se u meni. Od ovog časa uzmi me, promijeni me, koristi se mnome, oblikuj me. To te molim po zagovoru majke Marije, zaručnice Duha Svetoga.