Početna

Najava

I ove godine okupljamo se pred Gospodinom kako bismo molili i zagovarali za naš grad. Jerihonsko bdjenje počinje u subotu, 2. 4. 2022., slavljem svete mise u franjevačkoj crkvi sv. Mihovila s početkom u 17:30. Narednih sedam dana i noći bit će izložen Presveti Oltarski Sakrament u kapeli Crne Gospe. Bdjenje završava u subotu, 9. 4. 2022., misnim slavljem s početkom u 17:30.

Prijavite se i zauzmite svoj sat pred Presvetim prema uputama koje možete pronaći na letku ili plakatu.

Što je Jerihonsko bdjenje?

Jerihonsko bdjenje naziv je molitve pred Presvetim Oltarskim Sakramentom koja traje sedam dana i sedam noći. Ono predstavlja „ratovanje na koljenima“ kako bi Gospodin srušio zidine naših grijeha te nam udijelio obilje blagoslova.

Nakana

Nakana je trećeg Jerihonskog bdjenja u Subotici „obnova ljudskog i kršćanskog života u gradu“ pod geslom „Blaženi koji prebivaju u domu tvome slaveć’ te bez prestanka“ (Ps 84,5).

Tražeći od Gospodina blagoslove za naš grad želimo blagoslivljati Njega koji je izvor svakog blagoslova (usp. KKC, br. 262)

ANIMIRANI DIO KOJI ĆE PREDVODITI NAŠA ZAJEDNICA

- RAZMATRANJA PO DANIMA -

Sveto pismo:

1 Sam 17,40

David uze svoj štap u ruku, izabra u potoku pet glatkih kamenova i metnu ih u svoju pastirsku torbu, koja mu je služila kao torba za praćku, te s praćkom u ruci pođe prema Filistejcu.

Ps 73,23-26

Al’ ću odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju: vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!

2 Kor 4,7

To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas.

Mt 19,21

Reče mu Isus: „Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.“

Kratko razmatranje:

U ovogodišnjem Jerihonskom bdjenju dok molimo za obnovu ljudskog i kršćanskog života u gradu razmišljat ćemo o blaženstvima – programu toga života koji nam je navijestio Gospodin Isus Krist koji je Put, Istina i Život. Ove prve večeri molimo za obnovu duhovnog siromaštva – Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko.

            Jednom bogatom ugledniku Isus je, na njegovo pitanje što mu je činiti da bude savršen, odgovorio neka sve rasproda te blago nađe na nebu, jer će tek tada biti spreman ići za njim. Nije tu prvenstveno riječ o materijalnom bogatstvu. Riječ je o tome na što se naslanja naše srce – na Boga ili vlastita postignuća, ugled, materijalno bogatstvo, vlastite snage, razum i stavove? Sve što nagomilavamo u svom srcu plašeći se osjećaja nesigurnosti i prepuštanja Božjoj providnosti oprečno je siromaštvu duhom jer u pretilom srcu nema mjesta oslanjanju na Boga. Oslanjamo se na nestalnosti i iluzije, umjesto da se njima služimo u slobodi.

Za prave pobjede u životu valja biti siromašan i osloniti se na jedini mogući lijek – na Isusa, evanđelje i nauk Kristove Crkve, koliku god to cijenu tražilo od nas.

            Tada na Golijata siromašni poput Davida idemo s praćkom, ali je sila Božja s nama – i kako veli sveti Pavao – kada je Božje blago u glinenim posudama naše slabosti tek nam tada postaje jasno kako je izvanredna snaga očito Božja. Jedino kada si siromašan i oslonjen cijelim bićem na Boga možeš biti uistinu radostan jer jedino tada možeš osjetiti u svom životu silu Duha Svetoga.

Proročki proglas:

„Ne boj se, Jakove, crviću, Izraele, ličinko, ja sam pomoć tvoja – riječ je Jahvina – Svetac Izraelov tvoj je otkupitelj. Gle, činim te mlatilom oštrim, novim, dvostrukih zubaca; mlatit ćeš i satirati brda, u prah ćeš pretvoriti bregove. Vijat ćeš ih, vjetar će ih odnijeti, vihor će ih raspršiti. A ti ćeš kliktati u Jahvi, dičit ćeš se Svecem Izraelovim.“
(Iz 41,14-16)

Sveto pismo:

Jr 9,9

„Zaplačite, tugujte nad brdima, nad ispašama pustinjskim naričite! Jer izgorješe, nitko ne prolazi, glas stadâ više se ne čuje. Od ptice nebeske do stoke sve pobježe, svega nestade.“

Ps 126,6

Išli su plačući noseći sjeme sjetveno: vraćat će se s pjesmom, noseći snoplje svoje.

Jak 4,8-9

Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci. Zakukajte, protužite, proplačite! Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost! Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!

Iv 16,20

„Zaista, zaista kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.“

Kratko razmatranje:

U drugom danu ovogodišnjeg Jerihonskog bdjenja razmišljamo o drugom blaženstvu. Isus nam i danas govori – Blago ožalošćenima: oni će se utješiti.

            Duboko u sebi osjećamo kako je naše srce stvoreno za radost i razumljivo je da se opiremo onomu što je bolno. Sam Isus molio je Oca da ga mimoiđe kalež muke; on je u sebi osjećao ljudski strah koji se opire patnji, ali ju je prihvatio – prihvatio je Očevu volju.

            Otac želi u nama i u ovom gradu otkupiti područja ranjena grijehom i u njih poslati silu Duha Svetoga, a za to smo mu potrebni mi – Božji poslanici – i naše izlaganje neugodnostima i težinama svijeta. Svijet ti pak nudi razuzdanost, jeftino veselje i užitke kako bi umrtvio tvoje srce da više ne vidiš problem u sebi i oko sebe.

            Stoga, blago ožalošćenima jer oni ljubeći svijet nose njegovu muku. To nije žalost besmisla i očaja nakon veselja koje ti nudi svijet. To je žalost onih koji se drže čvrsto Isusovih riječi, Crkve i njezinog nauka. To je žalost onih koji su zbog toga zakinuti u institucijama, na poslu, među prijateljima. Ali Duh Sveti tu žalost pretvara u izvor pomazanja i utjehe.

Što se više držiš Isusa i svijetu nudiš ljubav koju on još nije prepoznao, to više tvoje srce treba i prima Silu odozgor. Blago ožalošćenima: oni će se utješiti.

Proročki proglas:

„Veselite se s Jeruzalemom, kličite zbog njega svi koji ga ljubite! Radujte se, radujte s njime svi koji ste nad njim tugovali! Nadojite se i nasitite na dojkama utjehe njegove da se nasišete i nasladite na grudima krepčine njegove. Jer ovako govori Jahve: »Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti i kao potok nabujali bogatstvo naroda. Dojenčad ću njegovu na rukama nositi i milovati na koljenima. Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu.« Kad to vidite, srce će vam se radovati i procvast će vam kosti k’o mlada trava. Očitovat će se ruka Jahvina na njegovim slugama i gnjev nad neprijateljima njegovim.“
(Iz 66,10-14)

Sveto pismo:

Iz 26,1b-9

„Tvrd grad mi imamo: za obranu nam On podiže zidove i predziđa. Otvorite vrata! Nek’ uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda. Uzdajte se u Jahvu dovijeka, jer Jahve je stijena vječna; on obara one koji obitavahu visoko, razvaljuje tvrđu visoku, ruši u prah, sravnjuje sa zemljom, te je gaze noge, noge ubogih i koraci nevoljnih.“ Put je pravednikov prav, ti ravniš stazu pravednom. Da, na stazi tvojih sudova željno te, Jahve, čekamo; ime tvoje i spomen tvoj duša nam žudi. Dušom svojom žudim tebe noću i duhom svojim u sebi te tražim. Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.

Ps 37,34a

U Jahvu se uzdaj i drži se puta njegova: on će te uzvisit on će te uzvisit´ i baštinit ćeš zemlju.

Jak 4,4-7

Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama? A daje on i veću milost. Zato govori: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost. Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!

Mt 18,4

„Tko god se dakle ponizi kao ovo malo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom.“

Kratko razmatranje:

Treći je dan naše obnove i zauzimanja za naš grad. Isus nas poziva da razmišljamo o trećem blaženstvu: Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju.

            Dužni smo osvajati ovaj svijet i sudjelovati u njegovu otkupljenju. A tome se protivi krivo prijateljevanje s mentalitetom svijeta – nasljedovanje njegovih lažnih ponuda, programa i njegovog nagovaranja. Često smo spremni prihvatiti program svijeta i to u svojoj neposrednog blizini kako bismo bili među pobjednicima, na vlasti, moćni i utjecajni; ili se ne želimo jasno opredijeliti za ono što je dobro, istinito i pravedno jer čuvamo svoje bogatstvo. Držeći se svjetskih veličina nastojimo baštiniti zemlju.

            Možda je tome razlog to što ne poznajemo Duha Svetoga koji će nas uvijek zaštititi i providjeti nam da za svoj život imamo dovoljno, makar to značilo kako ćemo usred svijeta biti prezreni i neshvaćeni, krotki i ponizni.

            Naš je poziv da liječimo bolesne – sebe same i druge kao sebe, da zemlju zaposjednemo i baštinimo u Istini koja nas jedina može osloboditi. To je teži put, moraš se poniziti i umjesto iluzorne veličine svijeta odabrati prezrenog Isusa. Blago tebi kada si krotak – ponizan, Bog će te uzvisiti i baštinit ćeš zemlju u svetosti i pravednosti. Isus je konačni pobjednik – drži se puta Njegova!

Proročki proglas:

„On će se uspraviti, na pašu izvodit´ svoje stado silom Jahvinom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih.“
(Mih 5,3)

Sveto pismo:

Iz 1,15-17

„Kad na molitvu ruke širite, ja od vas oči odvraćam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam.

Ruke su vam u krvi ogrezle, operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti! Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.“

Ps 63,2-6

O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. U Svetištu sam tebe motrio gledajuć’ ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slavit’. Tako ću te slavit’ za života, u tvoje ću ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima.

1 Iv 3,7-8.10

Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je On pravedan. Tko čini grijeh, od đavla je jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela đavolska. Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.

Iv 19,28b

„Žedan sam.“

Kratko razmatranje:

Četvrti je dan našeg susretanja. Četvrto blaženstvo poziva nas na pravedni život – Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi.

            Gospodin Isus rekao je na križu: „Žedan sam“. Žedan je vode žive u ovom svijetu; u svojoj ljubavi plače što na ovoj zemlji boravimo nenasićeni božanskim životom. Isus žeđa i čezne da svijet prihvati božansku pravednost – da dadne Bogu ono što je Boga dostojno, a čovjeku ono što je istinsko dobro za njega.

            Psalam 63. nas poziva da shvatimo kako smo žedni, kako smo suhi i bezvodni te da tražimo Boga koji nas jedini može nasititi. Činiti ono što je dobro i pravedno jedini je način doći do ispunjenja i sitosti, sve što nije od Boga vodi u nezasitnost, smrt i prazninu.

            Pravednost znači dati svakomu ono što mu po pravu pripada – klanjati se Bogu i slušati njegove riječi, a sebe same i druge ljubiti u Istini u kojoj je jasno što čovjeku čini dobro, a što ga uništava. Blago gladnima i žednima pravednosti – oni će se nasititi.

Proročki proglas:

„O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate

kupite vina i mlijeka! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti.“
(Iz 55,1-3)

Sveto pismo:

Mih 7,18

Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju?

Ps 103,8-14

Milosrdan i milostiv je Jahve, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. Jarostan nije za vječna vremena niti dovijeka plamti srdžba njegova. Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama. Jer kako je nebo visoko nad zemljom, dobrota je njegova s onima koji ga se boje. Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša. Kako se otac smiluje dječici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje. Jer dobro zna kako smo sazdani, spominje se da smo prašina.

Jd 1,20-23

A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom, uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život. I jedne, svadljivce, karajte, druge spašavajte otimajući ih ognju, trećima se pak smilujte sa strahom, mrzeći i haljinu puti okaljanu.

Lk 6,36

„Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.“

Kratko razmatranje:

Peti je dan Jerihonskog bdjenja i razmatramo peto blaženstvo: Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe.

            Gospodin nas poziva da budemo milosrdni kao što je Otac naš milosrdan. Milosrđe znači prijeći preko tuđih grijeha, nesavršenosti i onoga što nam smeta kod njih. A prije svega to primijeniti na samom sebi. Jer, kada u svoj život ne prihvaćamo Božju strpljivost, praštanje i milosrđe, onda nas sve iznutra izjeda i truje pa iz takvog stanja promatramo i druge te postajemo nemilosrdni prema njima kao što smo nemilosrdni prema sebi. Otac nas poziva da budemo prema drugima milosrdni kao što je On prema nama milosrdan.

            Možda te katkada buni da biti milosrdan znači ugasiti svoje zapažanje nečega što nije dobro u tebi ili u drugome. Tada ti je teško oprostiti jer ti se čini da se moraš poistovjetiti i pomiriti s onim što je loše. Međutim, milosrđe i praštanje ne znači prihvatiti zlo ili se praviti kao da ga nema, već ne zatvoriti sebe i druge u okvir grijeha i zla. Znači i dalje mrziti grijeh te raskinuti svaku vezu s njim, a grešnika ljubiti i omogućiti mu da u novoj slobodi traži dobro.

            Blago milosrdnima, koji sebe i druge ne zatvaraju ogovaranjem, isticanjem mana, perfekcionizmom, traženjem pogrešaka, postavljanjem zapreka. Oni će sebi i drugima umjesto mana pomoći pronaći Život. Ne lomimo i ne fokusirajmo na negativnosti, usmjeravajmo sebe i druge na dobro.

Proročki proglas:

„Kličite, nebesa, veseli se, zemljo, podvikujte, planine, od veselja; jer Jahve tješi narod svoj, on je milosrdan nevoljnima. Sion reče: »Jahve me ostavi, Gospod me zaboravi.« »Može li žena zaboravit’ svoje dojenče, ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima. Obnovitelji tvoji hitaju, rušioci tvoji i pustošitelji odlaze od tebe. Obazri se oko sebe i pogledaj: sabiru se svi i dolaze k tebi. Života mi moga« – riječ je Jahvina – »svima ćeš se njima zaodjenuti k’o nakitom, i njima ćeš se k’o nevjesta ukrasiti! Jest, tvoje ruševine, tvoje razvaline i tvoja zemlja poharana pretijesna će biti žiteljima tvojim kad se udalje oni što te zatirahu.
(Iz 49,13-19)

Sveto pismo:

Post 35,2

I Jakov reče svojoj obitelji i svima koji bijahu s njime: »Odbacite tuđe kumire koji se nalaze u vašoj sredini; očistite se i preobucite.

Ps 51,12

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!

Tit 1,15

Sve je čisto čistima; okaljanima pak i nevjernima ništa čisto, nego su im okaljani i razum i savjest.

Mt 13,14-17

„Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati – i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati – i nećete vidjeti! Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.“

Kratko razmatranje:

U šestom danu naše molitve i zauzimanja pred Presvetim puštamo u svoje srce riječi šestoga blaženstva: Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

            Sve što je protivno Bogu zamagljuje naše duhovne oči i čini da više ne vidimo i ne želimo Boga; štoviše, čini da niti ne znamo da trebamo vidjeti i željeti ono što je Bog rekao da je uistinu dobro za nas.

            Zbog duhovne sljepoće ne prepoznajemo Isusa u svojoj sredini, dok nas On poziva da ga prepoznamo u svakom čovjeku – u onom dobru koje nam drugi pruža, ili u njegovoj slabosti u kojoj pomažući čovjeku častimo samog Isusa.

            Da bismo postali osjetljivi za Boga potrebno je da se čistimo od svih grubosti i sadržaja protivnih Božjoj osjetljivosti i zainteresiranosti za čovjeka; da se čistimo od posljedica grijeha zbog kojih postajemo u zatvoreni u sebe i svoje probleme, umjesto otvoreni Božjoj providnosti i spremni na susret s Isusom koji je prisutan među nama i po nama.

            Na putu čišćenja našeg srca važno je, također, dopustiti da nas Bog opominje, da u ljubavi razbije tvrdu koru našeg srca. To ponajviše čini u zajedništvu koje zna biti naporno jer nas suočava s nama samima kakvi uistinu jesmo.

            Ovaj život je veliko čistilište, i sve što ne očistimo sada morat će se očistiti do konačnog gledanja Boga licem u lice. Svojom lijenošću i bijegom od zahtjevnosti rada na sebi prolongiramo Božji naum te smo odgovorni za propuštene prilike u kojima je Gospodin trebao naše oči, ruke i noge, ali nismo bili u stanju vidjeti i činiti dobro. Blago čistima srcem, oni će već ovdje na zemlji prepoznati gdje se kriju Božja čudesa!

Proročki proglas:

„Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima, i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.“
(
Ez 36,25-28)

Sveto pismo:

Post 14,18

A Melkisedek, kralj Šalema, iznese kruha i vina. On je bio svećenik Boga Svevišnjega.

Ps 34,15

Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi

Jak 3,14-18

Ako u srcu imate gorku zavist i svadljivost, ne uznosite se i ne lažite protiv istine! Nije to mudrost koja odozgor silazi, nego zemaljska, ljudska, đavolska. Ta gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

Mt 5,23-24

„Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.“

Kratko razmatranje:

Ove večeri razmatramo Božji poziv na mirotvorstvo: Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati!

            Sin Božji Isus Krist Kralj je mira. On je u sebi uspostavio mir između Boga i čovjeka – zajedništvo koje je grijeh ranio. On nas upozorava da ne možemo imati zajedništvo s Njime koji uspostavlja mir, ako nemamo zajedništvo i mir jedni s drugima. Ako smo tvorci mira, onda smo Očevi sinovi – imamo zajedništvo s Ocem u Njegovom Sinu.

            Ne možemo za isti stol prinositi kruh i vino ako za tim stolom nismo isti. U knjizi Postanka skriva se slika toga kada Melkisedek, kralj Šalema – što znači kralj mira – iznosi kruh i vino. Možemo se napojiti istinskom gozbom kada smo u miru s Bogom i među sobom.

            Naši su prostori osobito potrebni onih koji tvore mir. Koji usred nepraštanja, zla govora, ustrajavanja u mržnji i svađi… u duhu zazivaju mir, silu Duha Svetoga, koji zagovaraju, poste i mole što se onda pretače u riječi mira kada su one potrebne i korisne.

            Teško je biti mirotvorac. Teško je ispričati se, pomiriti se – poniziti se i učiniti ranjivim. Teško je i kada nismo u pitanju mi i naši neprijatelji već drugi – teško je izložiti se neugodnim odnosima u koje nas Duh može pozvati. Ali kroz molitvu i post teško postaje lako, gorko slatko, križ uskrsnuće – postajemo sinovi Božji i blago nama kada tvorimo mir.

Proročki proglas:

„Sklopit ću s njima savez mira; bit će to savez vječan s njima. Utvrdit ću ih i razmnožiti i postavit ću svetište svoje zauvijek među njih. Moj će šator biti među njima i ja ću biti Bog njihov, a oni narod moj! I kad svetište moje bude zauvijek među njima, znat će svi narodi da sam ja Jahve, koji posvećujem Izraela.“ Ez 37,26-28

Sveto pismo:

Iz 53,3-4

Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svako lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.

Ps 55,17-19.23

A ja ću Boga prizvati, i Jahve će me spasiti. Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj. Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene. Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik.

1 Pt 2,18-25

Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima. To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeći nepravedno. Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo.

Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.

On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao

i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.

 

Iv 16,1-4

To sam vam govorio da se ne sablaznite. Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu. A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene. Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao.«

Kratko razmatranje:

Zadnji je dan Jerihonskog bdjenja i molitvu završavamo posljednjim blaženstvom – Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko.

            Gospodin Isus podložio se nama ljudima i trpio kako bi na sav ranjeni svijet izlio izvor žive vode – svoju ljubav – Duha Svetoga. I nas je upozorio, ako u ovome svijetu ljubimo sebe i druge naići ćemo na opiranja. U sebi i u svojoj okolini. Trpjet ćemo progonstva. Često se toga sablaznimo pa u svojoj nutrini biramo lagane misli i stavove koji ne izazivaju naše rane, a u svojoj okolini propovijedamo ono što drugi od nas žele čuti.

Nerijetko pokušavamo biti jednim dijelom u Crkvi, a drugim u svijetu. Prekrajamo moral, evanđelje, tražimo one koji će skupa s nama relativizirati crkveni nauk. Idemo do svojih ciljeva bez obzira na sredstva i ne znamo zašto radost izostaje.

Mnoge stvari ne možemo učiniti ponovno, ali ih možemo predati božanskom milosrđu da nas oslobodi i ozdravi te danas odlučiti dalje sve činiti s Bogom.

            Danas se odlučimo za pravedan život, i pod cijenu unutarnjeg i vanjskog progonstva. Čovječanstvo treba one koji liječe donoseći Istinu i Ljubav, makar to ne prepoznaje i opire se. Ranjeni organizam svijeta odbacivat će svako, premda zdravo, njemu strano tijelo koje predstavlja ugrozu njegovom funkcioniranju. Ali tko će ako nećemo mi? Tko će zbog Ljubavi podnijeti teret odbacivanja? Mi smo vojska Kristova, mi smo ti koji trebamo s Kristom ići u proboj i usred tabora neprijatelja navijestiti svojim životom Put, Istinu i Život. Kako god se drugima činili, mi smo u konačnici dionici istinske Božje pobjede – naše je Kraljevstvo nebesko!

Proročki proglas:

„Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!« Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.« »Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“ Mt 5,11-16